Vybíráme krbová kamna


Krby, krbová kamna a krbové vložky jsou stále častějším doplňkem vytápění domů či bytů. Mají hned několik výhod - jsou ekonomickým, ekologickým a v neposlední řadě velmi příjemným zdrojem tepla. Navíc vhodně zvolená krbová kamna jsou výborným solitérem, které v interiéru ihned zaujmou a přinášejí pocit tepla domova.

NORDICA NICOLETTA Pergamena

Živého ohně se tedy v domácnostech nemusíme vzdávat, naopak, může nám pomoci vytopit celý byt či dům. Zvolit můžeme krby s krbovými vložkami či krbová kamna. Druhou jmenovanou variantu můžeme považovat za určitou alternativu krbových vložek - někdy menší svými rozměry, ale vždy srovnatelné účinností, která činí cca 60 až 90 %. Té je dosahováno konstrukcí i použitými materiály. Dobrá krbová kamna a krbové vložky se vyznačují vysokou účinností v rozmezí 79-90%. Výhodou je současně relativně malá spotřeba paliva.

Z tohoto pohledu můžeme jako nejvhodnější krbová kamna doporučit tyto značky:

Český výrobce:

  • krbové vložky, peletová kamna a krbová kamna HAAS a SOHN RUKOV
  • krbové vložky a krbová kamna ROMOTOP
HAAS+SOHN FARUM

Zahraniční výrobce:

  • krbové vložky a krbová kamna JOTUL z Norska
  • krbové vložky, peletová kamna a krbová kamna NORDICA z Itálie
JOTUL F3 CB


Parametry pro výběr krbových kamen

Aby kamna dobře plnila svou funkci, jsou konstruována jako dvouplášťová - vnější plášť bývá obložen keramickým obkladem, případně je z ocelového plechu, natřeného odolnou žáruvzdornou barvou. Ocelový plášť se rychleji nahřeje, kamna s keramickým pláštěm se sice rozehřívají déle, ovšem sálají teplo i po určitou dobu, když kamna vyhasnou. Modernější modely jsou vybaveny tzv. dvoustupňovým spalováním, na trhu jsou i kamna s externím přívodem vzduchu, která jsou vhodná pro instalaci jak do nízkoenergetických či pasivních staveb, tak i do ostatních staveb, které mají tepelnou izolaci včetně platových oken a dveří. Při vlastním hoření v krbových kamnech je spotřebováván vzduch, proto je výhodné jej do kamen přivést z exteriéru. Provoz krbových kamen nám pak neovlivňuje množství vzduchu ve vytápěném (obytném) prostoru. Většina krbových kamen z naší nabídky je také vybavena regulací sekundárního vzduchu a případně automatickou regulací terciálního spalovacího vzduchu. Kamna mají díky tomu menší spotřebu paliva a současně dosahují nižších emisí a vysoké účinnosti.

Komíny pro krbová kamna

Navrhování a provádění spalinových cest a připojování spotřebičů paliv se řídí normou ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Platí pro komíny vedené uvnitř budovy nebo po její vnější stěně, pro samostatné i společné komíny, pro systémové, individuální i dodatečně vložkované komíny, určené pro odvod spalin spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva. Norma je platná i pro odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší. 

POZOR. Nejdůležitější před nákupem kamen je pozvat si kominíka a nechat posoudit vhodnost zamýšleného komínu pro připojení ke krbovým kamnům. Jde především o správný tah komínu (obvykle 10-20 Pa). Kominík tedy rozhodne o vhodnosti komínu a případně vyhotový revizní zprávu spalinové cesty pro instalaci kamen.

Orientační výpočty velikosti kamen

Při výběru krbových kamen je nutné vzít v úvahu hned několik hledisek - především jak velký prostor budeme vytápět (počet metrů krychlových) a zda budou sloužit pouze k přitápění a dobré pohodě, nebo by měla zajistit vytápění celého domu. Důležité je také, zda jde o starší dům, rekonstruovaný zateplený objekt, či novostavbu, v závislosti na tom se bude lišit požadovaný výkon. Obecně lze vycházet z toho, že výkon 1 kW je nutný k vyhřátí 20 m³ starého domu nebo 40 m³ v novostavbě. Hodnoty se dále liší i v závislosti na stupni energetické úspornosti stavby. Při výběru také volíme boční nebo vrchní orientaci vývodu kouřovodu. Důležité je i estetické hledisko a materiál.

Je nutné brát v potaz i další technické ukazatele - účinná výška komína, jeho tah a průměr kouřovodu. Účinná výška komína je svislá vzdálenost od napojení kouřovodu do komína po vrchol komína, na ní pak závisí jeho tah a z ní vychází návrh průřezu komína. Pro plynové spotřebiče je udávána účinná výška komína min. 4 m, pro tuhá paliva pak alespoň 5 m. Ovšem kotle na tuhá plniva pro ústřední topení obvykle vyžadují minimálně 6 - 8 m.Životnost a materiály

Životnost krbových kamen přímo závisí na použitých materiálech. Základním materiálem pro výrobu krbových kamen je litina nebo ocelový plech, další používané jsou nerezový plech, šamot a sklo. Výhodou litiny je schopnost akumulovat teplo a vydává ho i poté, co kamna vyhasnou. Je odolná proti přehřátí, krbová kamna se proto nedeformují ani při vysokých teplotách, proto i dvířka vždy dobře těsní. Litinová kamna jsou vhodná pro instalaci teplovzdušných rozvodů k vytápění dalších místností. Krbová kamna z ocelového plechu vyžadují vyzdění šamotem či keramickou vyzdívkou, výhodou je vyšší konstrukční variabilita pro zvyšování účinnosti spalování i design. Kvalita i životnost výrobků z obou uvedených materiálů jsou srovnatelné. Při výběru kamen hraje roli kromě základního materiálu i prosklení, typy otevírání, materiál dvířek, doba hoření, způsob spalování a další parametry.

Krbová kamna jako multifunkční zařízení

Některá krbová kamna jsou opatřena systémem takzvaného dvoukomorového spalování – v primární fázi hoří palivo, později se přisávaný sekundární vzduch mísí s kouřovými plyny a dochází ke zplynování a sekundárnímu spalování těkavých plynů a prachových částic. Tento způsob snižuje objem spalin a současně přispívá k zisku dodatečného tepla. Ovšem konstrukčních zlepšení je mnoho, krbová kamna lze používat v podstatě multifunkčně. Příkladem mohou být kamna NORDICA, ROMOTOP, HAAS+SOHN Rukov a další. V techto kamnech pak regulací sekundárního a terciálního spalování zajistíme nepřetržitý pomalý režim hoření se sníženým přísunem vzduchu, který bezpečně temperuje dům po celou noc.

JOTUL CUBE SW

Pevně věřím, že díky nám si dokážete vybrat vhodná krbová kamna právě pro své potřeby.

Za prodejní tým GAS-TM s.r.o.
Daniel Coufal