Jak na kamna? Co je dobré vědět před koupí.


Výběr kamen určitě není jednoduchou záležitostí. Proto přicházíme s informacemi, které by jste rozhodně před koupí kamen měli znát. Usnadní se vám tak jejich výběr. A správně vybraná krbová kamna se vám odmění dobrou tepelnou pohodou a poskytnou vám komfort, který hledáte.

Kamna rozdělujeme podle způsobu vytápění na sálavá kamnakonvekční kamna, případně akumulační kamna.

Sálavá kamna se vyrábějí převážně z litiny, která dobře přenáší teplo. Tato kamna se rozpálí a tím předávají teplo do místnosti. Je to starý způsob vytápění, který známe z dob svých babiček. Největší teplo je v blízkosti kamen, proto by tato kamna měla stát uprostřed místnosti a samostatně, aby sálání tepla nestálo nic v cestě. Důležité je i bezpečnostní hledisko, to znamená, aby poblíž kamen nebyl umístěn snadno hořlavý materiál. Tento typ je vhodný např. i pro alergiky, protože nedochází k razantnímu proudění vzduchu. Typickým představitelem těchto sálavých kamen jsou litinová kamna KRATKI, litinová kamna JOTUL, nebo celolitinová kamna laNordica(proklikem na značku se zobrazí nabídka).

Konvekční způsob vytápění využívá proudění vzduchu. Tato kamna bývají vyrobena nejčastěji z kotlové oceli s dvojitým pláštěm, kdy je studený vzduch nasáván z obytného prostoru do prostoru mezi pláštěm a tělem kamen, kde se ohřívá a v nejvyšším místě vychází ven, tzv. konvekcí - neboli prouděním. Tímto dochází i k proudění vzduchu v místnosti, která se rychleji a lépe vyhřeje. Ale i zde musíte pamatovat na bezpečnostní hledisko, tedy že v blízkosti kamen nesmí být předměty z hořlavých materiálů. I když je toto riziko menší, než u předchozího typu kamen, protože venkovní plášť kamen je ochlazován prouděním vzduchu. Tyto kamna jsou méně vhodná pro alergiky právě kvůli proudění vzduchu ( "větší prašnost při jejich provozu" ).

Většina výrobců stále častěji volí kombinaci obou těchto způsobů vytápění, kdy se k akumulaci a sálání tepla do místnosti používá na vnější plášť kamen např. keramika nebo přírodní kámen a zároveň dochází ke konvekci v prostoru mezi pláštěm a tělem kamen.

Typickým představitelem jsou KACHLOVÁ KAMNA. Tyto kachlová kamna nabízí většina kvalitních a prověřených výrobců např.: kamna HAAS+SOHN; kamna ROMOTOP; kamna laNORDICA; kamna KRATKI; kamna THORMA a kamna JOTUL.

Nejširší nabídku velmi kvalitních kamen má značka laNORDICA.

Akumulační způsob vytápění se používá především do nízkoenergetických domů. Jsou to kamna o vyšší hmotnosti. Na jejich výrobu se používá přírodní kámen ( např. mastek) nebo žárobetonové prstence a výplně, které se vkládají mezi tělo a plášť kamen. Tato kamna sálají teplo přes sklo dvířek a zároveň vydávají naakumulované teplo z opláštění (nízkoteplotní sálání), tím se snižuje kolísání teplot, které je právě u nízkoenergetických domů velmi výrazné. Představitelem těchto kamen je např. kamna EVORA od výrobce ROMOTOP.

Dalším hlediskem je způsob spalování.

Jednoznačně nejdůležitějším palivem pro moderní krbová kamna je dřevo, mělo by být tvrdé (z listnatých stromů) a s vlhkostí max. do 20%.

Proces spalování dřeva probíhá ve dvou stupních

  • primární spalování probíhá přímo ve žhavém ohništi
  • sekundární spalování je spalování plynů, které vzniknou při hoření a nespálí se při primárním spalování.

Rozhodující při správném spalování v topeništi je přívod vzduchu:

  • primární vzduch je vzduch vedený hořícím ložem, největší část primárního vzduchu je přivedena zespodu přes rošt k palivu.
  • sekundární vzduch je veden zpravidla v přední části podél skla, způsobuje turbulenci a sekundární hoření plynů nad palivem.
  • terciální vzduch je veden obvykle v zadní části kamen mezi pláštěm a stěnou topeniště, kde se ohřívá na vysokou teplotu a vyúsťuje do topeniště v horní části, kde se mísí s horkými plyny, tím dosahujeme nejdokonalejšího spalování.

Neméně důležitým aspektem při výběru kamen je provoz topení, který budete používat, máme kamna určená na nepřetržitépřerušované topení.

Kamna s nepřetržitým provozem, v kterých můžete topit 24 hodin denně v podstatě celou topnou sezonu a nijak jim to neublíží, jsou vhodná především tam, kde budou kamna používána jako jediný zdroj tepla.

Kamna určená pro přerušovaný provoz by se měla nechat zcela dohořet např. přes noc a ráno znovu roztopit. Jsou vhodná jako přídavný zdroj tepla v přechodném období.

Dalším hlediskem je výkon kamen, kamna vybírejte vždy podle velikosti prostoru, který chcete vytápět, není dobré zvolit kamna s malým výkonem, která potom budete muset přetápět, i ty nejlepší materiály totiž často nevydrží nepřetržitou maximální zátěž a mohou se deformovat. Stejně tak není dobré zvolit kamna s příliš velkým výkonem, budete je muset dusit a neustále větrat.

S výkonem kamen souvisí možnost připojení kamen na přívod externího vzduchu, neboli CPV (centrální přívod vzduchu). Ten se přivádí do kamen z venkovních prostor (z exteriéru) a pokud máte v objektu instalovanou např. digestoř (která odvádí vzduch z obytného prostoru), nebo další spotřebič, který odebírá vzduch z obytného prostoru, pak je nutné vybrat právě kamna s přívodem externího vzduchu (CPV).

Oheň potřebuje ke správnému hoření velký přísun vzduchu, který si jinak bere z místnosti ve které hoří. Toto je nutné si uvědomit zvlášť u novostaveb a dobře zaizolovaných budov. 

Než ale přistoupíte k výběru kamen, měli byste si nechat posoudit způsobilost a technický stav komína, nebo se poradit s odbornou firmou či kominíkem. Ani ty nejlepší kamna nebudou správně fungovat bez dobrého komína.

Většina kamen pro optimální funkci potřebuje tah komína 10-12 Pa, samozřejmě komín musí být před instalací kamen i zrevidovaný.

Čištění kouřovodů několikrát během topné sezony a každoroční revize komína by mělo být samozřejmostí a dnes i nutností, jen tak se budete těšit krásou a teplem plamenů dlouho a bezpečně.

S dotazy a výběrem kamen vám rádi poradíme na našich telefonech, e-mailech nebo osobně na naší kamenné prodejně v Olomouci.


Za prodejní tým GAS.CZ

Daniel Coufal