Topení (chlazení) včetně přípravy TUV

Tepelnáá čerpadla kombinovaná pro topení (chlazení) a ohřev teplé užitkové vody (TUV).