Reklamační řád GAS.CZ


1. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Kupující je povinnen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí a následně pokud zboží není v odpovídající kvalitě, nebo se v záruční lhůtě projeví závada případně snížená jakost má právo uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady zboží.

Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného použití zboží.

Reklamace musí být vyřízena do třiceti dnů ode dne uplatnění, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Reklamace mohou být vyřešeny následujícími způsoby :

  • bezplatnou opravou ve spolupráci s autorizovaným servisem výrobce/dovozce zboží
  • slevou z ceny zboží
  • výměnou výrobku za nový
  • návratem peněz


2. Uplatnění reklamace

Kupující doručí reklamovaný výrobek na svoji odpovědnost na adresu prodávajícího. Zákazník by měl zboží reklamovat se všemi doklady (eventuálně včetně návratového listu ) a návody, které k výrobku obdržel při nákupu výrobku.

Prodávající vyrozumí nejpozději do pěti pracovních dnů kupujícího o způsobu řešení reklamace a to telefonicky, nebo e-mailem.

3. Lhůta pro uplatnění reklamace

Záruční doba na námi prodávané výrobky je v souladu se zákonem 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Záruku na zboží poskytujeme v souladu se záručními podmínkami výrobce danného spotřebiče. Pokud výrobce poskytuje záruku jinou, poskytneme stejnou záruku (včetně záručních podmínek) jako výrobce i my Vám. Způsob vyřízení záručních oprav je ve shodě s výrobcem, popř. dovozcem do ČR danného výrobku.

Zboží je třeba reklamovat ihned po zjištění závady nebo snížené kvality a to bez zbytečných odkladů.

4. Odstoupení od smlouvy ve 14-ti dnech - vrácení zboží

Veškeré zboží zakoupené přes náš e-shop je možné vrátit do 14 dnů bez udání důvodu (pouze fyzické osoby). Zboží musí být ve stejném stavu, jako v okamžiku převzetí zboží. Popř. může být i poškozené. V tomto případě má prodávající právo požadovat kompenzaci.

Vrácení zboží ve lhůtě nad 14 dní (max. do 90 dní od uzavření kupní smlouvy-vystavení faktury) je možné pouze s uplatněním poplatku za odstoupení od kupní smlouvy ve výši 20%.

5. Reklamace v kamenné prodejně

Veškeré zboží můžete reklamovat i osobně, na naší kamenné prodejně v Olomouci, Vejdovského 1084/6 (vedle "kruháče" u Kauflandu).

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“